Kontakt
Sporządzanie Aktów Notarialnych: Darowizn, Spadków, Pełnomocnictwa, Umowy Sprzedaży Nieruchomości etc.

Godziny urzędowania:

Kancelaria czynna jest:
w poniedziałek, środę i piątek – od 9 do 15
we wtorek i w czwartek – od 11 do 17


Istnieje możliwość umówienia innego terminu spotkania po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych, mailowych lub osobistych.
Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, chyba że charakter lub szczególne okoliczności przemawiają za ustaleniem innego miejsca.

UWAGA!!! Informacji o dokonywanych czynnościach udzielane są bezpłatnie - osobiście, telefonicznie 509 439 944 lub mailowo notariusz@martakalas.pl

Obsługa w języku angielskim:

Prosimy o wcześniejszy kontak telefoniczny. W zależności od rodzaju dokonywanej czynności sporządzenia aktu notarialnego wymagana jest odpowiednia ilość czasu. Najczęściej realizowane czynności notarialne to: Umowy Sprzedaży Nieruchomości, Poświadczenia, Pełnomocnitwa, Spadki i Darowizny.

Do you speak English? I will be pleased to talk with you.